Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2375 of /includes/menu.inc).

 

 

Obserwując rosnące zapotrzebowanie społeczne w zakresie ochrony prawnej oraz odpowiadając 
na potrzeby przedsiębiorców poszukujących nowoczesnych i wydajnych rozwiązań na rynku usług prawniczych, stworzyliśmy dla Państwa unikalny system pakietów pomocy prawnej – składający się z Pakietów Obsługi Prawnej (POP) oraz Pakietów Prewencji Prawnej (PPP) – funkcjonujący w oparciu o jednolite ramy zawarte w Ogólnych Warunkach Obsługi Prawnej (OWOP).

 

Zaprojektowany przez nas system pakietowy powstał z myślą o zaoferowaniu Państwu zestawu skonkretyzowanych usług prawnych, tak aby ułatwić dokonanie oceny w zakresie potrzeby korzystania z pomocy prawnej oraz stworzyć jasne i przejrzyste zasady współpracy. W tym celu honorarium Kancelarii w dniu zawarcia umowy przeliczamy
na tzw. punkty obsługowe, które Klient może wykupić w dowolnej ilości (pakiety standardowe to 20,50 lub 100 punktów), a następnie przez okres 12 miesięcy stosować w rozliczaniu świadczonych przez nas usług prawnych.

 

W przypadku zdecydowanej większości spraw wprowadzona metoda rozliczeń punktowych zapewnia stałą cenę usług, niezależną od ilości czasu pracy prawnika, której nie sposób przecież skontrolować. W efekcie nasi Klienci już w momencie zawarcia umowy wiedzą, jaką ilość okreśłonych zadań będziemy zobowiązani wykonać,
bez względu na ich poziom skomplikowania.

 

System rozliczeń punktowych zapewnia również pełne wykorzystanie wykupionego pakietu według potrzeb Klienta, który zleca Kancelarii świadczenie poszczególnych, przewidzianych w nim usług. Rozwiązanie to gwarantuje kontrolę nad wydatkami, efektywność i spersonalizowanie obsługi prawnej, co nie jest możliwe zarówno w przypadku tradycyjnej formuły stałego zlecenia, opartej o czas pracy prawnika, jak i tzw. abonamentów prawnych, zawierających sztywny katalog usług.

 

Integralną część zawieranej z Kancelarią umowy POP lub PPP stanowią postanowienia OWOP, w których zawarliśmy m. in. definicje oferowanych przez nas usług (w § 3) oraz sposób ich rozliczania w toku realizacji umowy (w formie tabeli w § 5), a także w elastyczny sposób uregulowaliśmy zasady płatności. Ogólne Warunki Obsługi Prawnej stanowią najistotniejszą część – niejako konstytucję – naszego programu, stąd zapraszamy Państwa do uważnego zapoznania się z ich treścią, a w dalszej kolejności przedstawiamy dwa warianty aktualnie dostępnych pakietów pomocy prawnej – POP i PPP.

 

Pobierz OWOP: 

 

 

 

1. Pakiety Obsługi Prawnej

 

Oferta Pakietów Obsługi Prawnej charakteryzuje się zrównoważonym kosztem świadczonych na jej podstawie
usług prawnych. Obejmują one czynności przedprocesowe, takie jak konsultacje prawne, sporządzanie pism przedsądowych, czy przygotowywanie umów i opinii prawnych, jak również pełną gamę czynności procesowych 
we wszystkich rodzajach postępowań przed sądami, organami administracyjnymi i innymi podmiotami. Pomoc prawna świadczona na podstawie umowy POP jest doskonałym narzędziem wspomagania biznesu i zwiększania efektywności działań firmy, a w sytuacjach kryzysowych pomaga uniknąć błędnych decyzji, dając pełen obraz możliwości bądź zagrożeń o charakterze prawnym.

 

Pakiety POP - aktualnie w zestawach punktowych: 20/50/100 - polecamy w szczególności przedsiębiorcom, poszukującym możliwości racjonalnego planowania wydatków na profesjonalną i kompleksową obsługę prawną,
a także osobom prywatnym, które cenią sobie komfort wysokiego bezpieczeństwa prawnego w życiu codziennym.

 

Przykłady zastosowania typowe dla przedsiębiorców: przedsądowa i sądowa windykacja należności, profesjonalne zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach spraw przed sądami i organami publicznymi, tworzenie
i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, zakładanie spółek prawa handlowego i czynności rejestrowe, konsultacje prawne dotyczące bieżącej działalności gospodarczej (np. w kwestiach z zakresu prawa administracyjnego lub prawa kontraktów i prawa handlowego).

 

 

 

2. Pakiety Prewencji Prawnej

 

Umowy zlecenia w Pakietach Prewencji Prawnej uregulowane zostały w ten sam sposób jak umowy POP,
z tą różnicą, że koszt większości usług na etapie przedprocesowym jest znacznie niższy niż w opisanym wyżej
wariancie obsługowym, a z kolei usługi prawne obejmujące czynności procesowe są droższe. W konsekwencji ceny pakietów PPP w zestawach punktowych 20/50/100 są o 40% niższe niż w ofercie POP, jakkolwiek świadczenie niektórych ułsug pochłania znacznie więcej punktów obsługowych. Osoby, które wykupiły pakiet PPP, mogą jednak zawsze zmienić rodzaj umowy, dopłacając do wartości punktów według wariantu POP, a tym samym korzystać 
z bardziej opłacalnych warunków obsługi na etapie procesowym.

 

Pakiety PPP powstały głównie z myślą o osobach prywatnych, które ryzyko wystąpienia sporu sądowego oceniają nisko, jednakże pragną zapewnić sobie obsługę prawną w sprawach bieżących i tym sposobem zapobiegać niepotrzebnym trudnościom. Pakiety prewencyjne mogą przez okres 12 miesięcy z powodzeniem pełnić funkcję „parasola ochronnego” w sytuacjach podwyższonego ryzyka, takich jak zawarcie umowy kredytowej i zakup mieszkania, czy też w wielu innych sprawach życiowych wymagających pilnej oceny i działań prawnych. 

 

Przykłady zastosowania typowe dla osób fizycznych: weryfikacja umów deweloperskich i kredytowych, asysta przy czynnościach notarialnych, ochrona praw konsumenta, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami i organami publicznymi we wszystkich rodzajach spraw, konsultacje prawne
w kwestiach osobistych i zawodowych (np. z zakresu prawa spadkowego lub prawa pracy).

 

 

Pobierz ofertę cenową i zestawienie porównawcze POP/PPP:

 

Jeżeli uznaliście Państwo naszą ofertę w zakresie pomocy prawnej dla przedsiębiorców i osób
fizycznych za interesującą, dalszych informacji z przyjemnością udzielimy w dogodnej dla Państwa formie
- bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy, rozmowy telefonicznej, czy też wiadomości e-mail.

 

Aktualności

Klęski żywiołowe...

Trwają prace nad projektem rozporządzenia regulującego uproszczenie procedury wymaganej